Giới thiệu Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp

Số lượt xem 4617

I. THÔNG TIN CHUNG

Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp thuộc trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu mối của nhà trường trong việc tiếp nhận, triển khai các hoạt động về bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề, phát triển quan hệ hợp tác với doanh nghiệp và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Trung tâm đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Tên đơn vị: Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp.

- Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp(TTBDKNN&QHDN) phối hợp với cá nhân, các đơn vị liên quan trong và ngoài trường tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, đánh giá kỹ năng nghề và đào tạo thường xuyên cho các tổ chức, cá nhân, lao động tại các doanh nghiệp; là cầu nối giữa nhà trường với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và thực tập sản xuất, tốt nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và các hoạt động hợp tác khác.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Bồi dưỡng đánh giá kỹ năng nghề, kỹ năng nghề quốc gia

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy định quản lý, chiến lược phát triển các hoạt động liên quan đến bồi dưỡng đánh giá kỹ năng nghề và kỹ năng nghề quốc gia theo đúng quy định.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ về việc đăng ký hoạt động bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề, kỹ năng nghề quốcgia theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch chiêu sinh, triển khai về việc bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề, kỹ năng nghề quốc gia cho người học và người lao động tại các doanh nghiệp.

- Theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch đã ban hành, hoàn tất các thủ tục liên quan đến lớp học và báo cáo theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để làm các hồ sơ quyết toán theo quy định.

b) Quan hệ doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt, triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hợp tác, liên kết với doanh nghiệp.

- Tham mưu với Hiệu trưởng về việc tìm và phối hợp với cá nhân, các đơn vị liên quan trong và ngoài trường:

+ Giới thiệu cho học sinh - sinh viên (HSSV) thực tập, tìm kiếm việc làm và cơ hội nghề nghiệp;

+ Hợp tác về công tác đào tạo, dịch vụ hoặc sản xuất gắn với đào tạo;

+ Hợp tác với doanh nghiệp để cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho đơn vị.

- Thực hiện các thủ tục liên qua đến công việc thực tập cho HSSV của nhà trường theo quy định.

- Khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của doanh nghiệp về HSSV của Trường sau thực tập, đang làm việc ở các doanh nghiệp.

- Liên hệ doanh nghiệp để mời tham gia xây dựng, góp ý, đánh giá chương trình đào tạo.

- Tổ chức hội thảo và tìm đối tác để chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để cập nhật và đề xuất điều chỉnh chương trình đào tạo.

- Tìm các doanh nghiệp giới thiệu cho các Khoa liên quan để cho HSSV được tham quan, tham gia học thực hành, thực tập hoặc giáo viên học tập kinh nghiệm thực tế.

- Tổ chức khảo sát và thu thập thông tin phản hồi về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.

- Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các quy định về hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

c) Bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên

Tham mưu với Hiệu trưởng về việc tìm và phối hợp với cá nhân, các đơn vị liên quan trong và ngoài trường để:

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên, nâng cao tay nghề, nâng bậc thợ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

+ Tổ chức sản xuất, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ;

+ Tổ chức sản xuất các sản phẩm theo đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

+ Xây dựng kế hoạch phối hợp với cá nhân, các đơn vị liên quan trong và ngoài trường triển khai các nội dung trên.

- Thực hiện nhiệm vụ kết hợp đào tạo với ứng dụng khoa học; phát triển công nghệ; sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của trung tâm và nhà trường.

- Theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch đã ban hành, hoàn tất các thủ tục liên quan đến lớp học và báo cáo theo quy định.

- Phối hợp đơn vị liên quan để làm các hồ sơ quyết toán theo quy định.

- Tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao những khóa học liên quan đến chức năng nhiệm vụ.

- Tham gia góp ý tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ năng nghề nếu có.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng./.

III. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

STT

Họ và tên

Chức vụ

    1.  

CN. Nguyễn Minh Tuyến

Giám đốc

    2.  

ThS. Nguyễn Văn Phong

Nhân viên

3.

ThS. Trần Thị Thúy Hằng

Nhân viên

4.

CN. Thái Thị Diệp

Nhân viên

5.

KS. Phan Thị Thu Ngân

Nhân viên

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. CN. Nguyễn Minh Tuyến - Giám đốc

    Điện thoại: 0903.727.058

    Email: nguyenminhtuyen64@gmail.com

 

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: Trung tâm Tuyển sinh & HTVL: (028) 35.267.377; Phòng HC-TC: (028) 38 483 265; Phòng Đào tạo: (028) 38 438 720

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266

Tuyển sinh