ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc

1. Hãy khai báo thông tin cá nhân của bạn :

2. Chúng tôi Thông báo kết quả tuyển sinh cho bạn theo địa chỉ nào?

3.Nguyện vọng của bạn là gì?