Thành tích đạt được

Nhận xét, đánh giá của các cấp lãnh đạo về nhà trường:

Thành tích đạt được

Thứ sáu, 27 Tháng 6 2014 00:00
- Trong quá trình 15 năm hoạt động, trường Cao đẳng nghề Tp. HCM đã phát triển không ngừng về số lựong, chất lượng đào tạo; trang thiết bị, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo luôn đổi mới. - Trường luôn đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng dạy nghề theo tiêu chuẩn của Bộ LĐTBXH . - Trường thường xuyên mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong vùng, khu vực và quốc tế. - Trường được Bộ LĐTBXH chọn là một trong 26 trường nghề đầu tư thành trường chất…