Cao đẳng

DANH SÁCH TỔNG HỢP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2018 - 2019 - Trình độ: Cao đẳng (Đợt 2) [Download here]  
Danh sách tổng hợp thí sinh trúng tuyển năm 2018-2019 - Đợt 1 - Trình độ Cao đẳng. HSSV vui lòng xem file đính kèm bên dưới để biết chi tiết. - Danh sách Cao đẳng [download here]  
Danh sách công nhận Học sinh - Sinh viên trúng tuyển (Đợt 3) Năm học 2016 - 2017: - Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng nghề: [Download]
Danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2016-2017 - Đợt 2: Trình độ Cao đẳng nghề - Cao đẳng nghề Liên thông: Danh sách trúng tuyển Cao đẳng nghề: Download Danh sách trúng tuyển Cao đẳng nghề Liên thông: Download
Danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2016-2017 - Đợt 1: Trình độ Cao đẳng nghề - Cao đẳng nghề Liên thông: Danh sách Cao đẳng nghề: [Download tại đây] Danh sách Cao đẳng nghề - Liên thông: [Download tại đây]
Danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2016-2017 - Đợt 1 Bổ sung: Trình độ Cao đẳng nghề: Danh sách Cao đẳng nghề: [Download tại đây]
Các bạn học sinh - sinh viên vui lòng download (tải) danh sách trúng tuyển bên dưới: DS tong hop thi sinh trung tuyen nam 2015 - 2016 - Cao dang nghe - Dot 2 DS tong hop thi sinh trung tuyen nam 2015 - 2016 - Cao dang nghe Lien thong DS tong hop thi sinh trung tuyen nam 2015 - 2015 - Cao dang nghe - Dot 2 bổ sung DS tong hop thi sinh trung tuyen nam 2015 - 2016 - Cao dang nghe Lien thong - Dot 2 bo sung