Các nghề đào tạo - Khoa Kinh tế

Thứ tư, 16 Tháng 12 2015 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

KHOA KINH TẾ ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ SAU:

Nghề Trình độ đào tạo

Thời gian 
đào tạo

Điều kiện Ghi chú

Kế toán

doanh nghiệp

Cao đẳng 03 năm Đã tốt nghiệp PTTH

Được liên thông hệ

Đại học

Trung cấp 2.5 năm Đã tốt nghiệp PTCS
18 tháng Hoàn thành chương trình PTTH nhưng chưa đậu TN.
Quản trị doanh nghiệp vừa & nhỏ Cao đẳng 03 năm Đã tốt nghiệp PTTH

Được liên thông hệ

Đại học

Trung cấp 2.5 năm Đã tốt nghiệp PTCS
18 tháng Hoàn thành chương trình PTTH nhưng chưa đậu TN.

 

Chương trình đào tạo:

1. Kế toán doanh nghiệp: 

* Mục tiêu về Kiến thức:

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán.

- Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề.

- Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán.

- Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán.

- Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

* Mục tiêu về kỹ năng:

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

- Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của DN và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

-Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

- Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của DN và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

- Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

2. Quản trị doanh nghiệp vừa & nhỏ:

* Mục tiêu về kiến thức:

- Trang bị kiến thức về doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

- Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị.

- Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp.

- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.

- Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

* Mục tiêu về kỹ năng:

- Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

- Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật.

- Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.

- Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

- Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh.

- Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.

- Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

 

Xem 2353 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 16 Tháng 12 2015 04:44