Giới thiệu Khoa Kinh tế Featured

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)

I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA KINH TẾ:

A. Thông tin chung về Khoa Kinh Tế:

Trong thời gian gần đây, nền kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến mạnh mẽ. Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2005, với cơ chế khuyến khích mở rộng số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tạo sự chuyển biến tích cực đối với nền kinh tế nước ta, hàng loạt các doanh nghiệp ra đời trong xu thế đó.

Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO, một bước ngoặc trong quá trình hội nhập với nền kinh tế Quốc tế. Từ đó, nhu cầu về nhân lực trong các lĩnh vực kinh doanh, quản trị, tài chính, kế toán.. là rất lớn.

Nắm bắt được nhu cầu đó, tháng 09/2008 Khoa Kinh tế - Trường Cao đẳng nghề TP.HCM được thành lập, đánh dấu sự phát triển mới của nhà Trường trong sự nỗ lực chung của nền giáo dục nước nhà.

Khoa nhận được sự quan tâm tận tình của Ban Giám Hiệu nhà trường và dưới đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tất cả giảng viên của Khoa Kinh tế quyết tâm: "Dạy tốt, học tốt, làm tốt".

Khoa thường xuyên cập nhật, cải tiến giáo trình - chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên luôn ý thức nâng cao trình độ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của xã hội. Ngoài ra, còn có sự cố gắng và chuyên cần của các em HS - SV trong học tập để khoa ngày càng phát triển hơn nữa.

Văn phòng Khoa Kinh Tế đặt tại: Tầng 03 – Khu A – Trường Cao đẳng nghề TP.HCM – 38 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM.

1.  Chức năng:

Khoa Kinh tế là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường trực tiếp thực hiện các công tác như: trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và quản lý sinh viên, học viên của khoa.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong và ngoài nước; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa, tổ bộ môn theo phân cấp của Ban giám hiệu.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Ban giám hiệu phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo vụ khoa, nhân viên và người học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của Ban giám hiệu và Sở ngành.

B. Phương hướng hoạt động Khoa Kinh Tế:

- Thực hiện đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học gắn liền với đào tạo, với hoạt động của doanh nghiệp.

- Chuẩn hóa đội ngủ giảng viên về trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, kỹ năng ngoại ngữ.

C. Nghề đào tạo tại Khoa Kinh Tế:

Với phương châm: “Đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội”, xác định người học là trung tâm, Khoa Kinh Tế đã xây dựng chương trình và phương pháp giảng dạy phù hợp, tạo môi trường học tập mang tính chủ động, tính thực tiễn cao… giúp sinh viên và học viên ra trường có thể làm việc hiệu quả, bắt kịp với xu hướng phát triển của nền kinh tế, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắc khe của xã hội.

Sinh viên và học viên khi ra trường có thể làm việc ở các vị trí: Quản lý, kế toán, marketing, bán hàng, nhân viên văn phòng, hành chính, nhân sự, thu mua, … tại các doanh nghiệp.

Khoa Kinh Tế đào tạo các nghề sau:

Nghề Trình độ đào tạo

Thời gian 
đào tạo

Điều kiện Ghi chú

Kế toán

doanh nghiệp

Cao đẳng 03 năm Đã tốt nghiệp PTTH

Được liên thông hệ

Đại học

Trung cấp 2.5 năm Đã tốt nghiệp PTCS
18 tháng Hoàn thành chương trình PTTH nhưng chưa đậu TN.
Quản trị doanh nghiệp vừa & nhỏ Cao đẳng 03 năm Đã tốt nghiệp PTTH

Được liên thông hệ

Đại học

Trung cấp 2.5 năm Đã tốt nghiệp PTCS
18 tháng Hoàn thành chương trình PTTH nhưng chưa đậu TN.

 
D. Chương trình đào tạo nghề:

1. Kế toán doanh nghiệp: 

* Mục tiêu về Kiến thức:

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán.

- Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề.

- Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán.

- Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán.

- Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

* Mục tiêu về kỹ năng:

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

- Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của DN và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

-Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

- Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của DN và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

- Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

2. Quản trị doanh nghiệp vừa & nhỏ:

* Mục tiêu về kiến thức:

- Trang bị kiến thức về doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

- Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị.

- Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp.

- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.

- Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

* Mục tiêu về kỹ năng:

- Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

- Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật.

- Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.

- Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

- Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh.

- Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.

- Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

3. Các khóa học ngắn hạn:

Ngoài các lớp chính quy, Khoa kinh tế còn hợp tác với trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để mở ra cho người học cơ hội học tập thông qua các chương trình đào tạo ngắn hạn (dưới 01 năm). Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ được cấp chứng chỉ (có giá trị toàn quốc).

Các khóa học ngắn hạn thường xuyên được khai giảng như:

- Thực hành ghi chép sổ sách chứng từ kế toán.

- Thực hành khai báo thuế.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán: MISA, FAST...

- Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.

- Quản trị bán hàng chuyên nghiệp

- Quản trị hành chính- văn phòng.

 Quản trị hành chính- nhân sự chuyên nghiệp.

- Quản trị nhân sự chuyên nghiệp.

- Quản trị lao động- tiền lương.…

II. TỔ CHỨC NHÂN SƯ:

Trưởng khoa: Thạc sĩ HOÀNG THỊ THU SƯƠNG

Email:

Điện thoại: 0918 906 956

Phó Trưởng khoa: Thạc sĩ HÀ THỊ LỆ PHƯƠNG

Email:

Điện thoại: 0984 34 44 54

Giáo vụ khoa: Cử nhân NGUYỄN BÌNH MINH

Email:

Điện thoại: 0902 600 614

Xem 3275 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ năm, 17 Tháng 3 2016 04:56