Hoạt động sinh viên

Từ ngày 13 -14/4/2018, 10 bạn sinh viên lớp C16LRMT1 thuộc lớp “sửa chữa điện thoại di động” - khóa 2 trong khuôn khổ dự án “Samsung Tech Institute” của Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina hợp tác với trường Cao đẳng nghề TP. HCM đã được tham gia hoạt động ngoại khóa tại trường ĐH Cần Thơ. Nội dung chính của hoạt động này là:- Hỗ trợ tư vấn và kiểm tra điện thoại miễn phí dành cho các bạn sinh viên trường Đại học Cần Thơ (dành cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android);…
Page 1 of 4