THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh cho cán bộ Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố

Thứ sáu, 30 Tháng 10 2015 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

___

Số: 05 /TB-BTK

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh cho cán bộ Hội Sinh viên

các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố

_______

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016 với chủ đề “Năm sinh viên hội nhập”; nhằm kiểm tra, sát hạch trình độ Tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ nâng cao trình độ Tiếng Anh cho sinh viên thành phố” nhiệm kỳ V (2015 - 2020), Ban Thư ký Hội Sinh viên trường phối hợp với Tập đoàn iGroup tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh cho cán bộ Hội Sinh viên các trên địa bàn thành phố. Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đếnChi Hội Sinh viên các lớp các nội dung sau:

1. Đối tượng tham gia kiểm tra: Tập thể Ban Chấp hành Chi Hội, hội viên Hội sinh viên.

2. Hình thức kiểm tra: Thí sinh làm bài kiểm tra theo phương thức thi TOEIC quốc tế (kiểm tra 02 kỹ năng: nghe và đọc hiểu) trực tuyến trên máy vi tính trong thời gian 120 phút.

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra:

- Thời gian: từ 07g00 đến 13g00 ngày 22/11/2015 (Chủ nhật).

Buổi kiểm tra được chia thành 02 ca:

+ Ca 1: 08g00 - 10g00

+ Ca 2: 10g30 - 12g30

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Lưu ý: Các bạn đăng ký tham dự liên hệ đăng ký trực tiếp cho Cô Oanh – Phòng Đào tạo (0908 800 375) để được hướng dẫn chi tiết.

Để chương trình được diễn ra thành công và hiệu quả, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị chi hội các lớp thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.

 

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Oanh

Xem 8311 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ sáu, 30 Tháng 10 2015 07:56