Tập huấn xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường Cao đẳng nghề TP.HCM

Thứ hai, 23 Tháng 7 2018 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về tầm quan trọng của hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường . Được sự cho phép của Ban giám hiệu, phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí đã tổ chức hội thảo Tập huấn xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ LĐTB&XH nhằm từng bước xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến chất lượng hoạt động các đơn vị trong trường.

Các đơn vị tham gia Tập huấn xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Buổi tập huấn có sự tham gia của Ban giám hiệu nhà trường và toàn thể cán bộ quản lý và giám sát đảm bảo chất lượng tham gia lớp tập huấn theo danh sách nhà trường đã đề cử.

Buổi tập huấn do báo cáo viên ông ThS. Lê Hoàng Vũ, chuyên gia tư vấn đảm bảo chất lượng đến từ trường Đại học Công nghệ thực phẩm TPHCM báo cáo. Tại buổi tập huấn, ông Lê Hoàng Vũ đã giới thiệu tổng quan về hệ thống Giáo dục nghề nghiệp; Sự cần thiết và định hướng xây dựng hệ thống ĐBCL của cơ sở GDNN; Đảm bảo chất lượng bên trong và đảm bảo chất lượng bên ngoài; Nguyên tắc, yêu cầu hệ thống ĐBCL; Thiết lập hệ thống ĐBCL; Vận hành hệ thống ĐBCL; Những điểm cần lưu ý khi xây dựng hệ thống ĐBCL. Ngoài ra, báo cáo viên đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng các công cụ, phần mềm như Visio đế thiết kế xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng. 

Ông Lê Hoàng Vũ, chuyên gia tư vấn đảm bảo chất lượng hướng dẫn các đơn vị sử dụng công cụ, phần mềm để thiết kế tài liệu HT QLCL.

Các đơn vị thực hành sử dụng phần mềm Visio theo sự hướng dẫn của chuyên gia.

Buổi Tập huấn xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp là bước đầu để triền khai xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của trường Cao đẳng nghề TP.HCM từ đây cho đến năm 2020.

TẤN LỘC

Xem 754 lần