Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia I năm 2018 Từ ngày 27 tháng 08 đến ngày 30 tháng 8 năm 2018

Thứ sáu, 03 Tháng 8 2018 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia I năm 2018 Từ ngày 27 tháng 08 đến ngày 30 tháng 8 năm 2018

Vui lòng xem danh sách chi tiết tại đây: [Download here]

Xem 1632 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ sáu, 03 Tháng 8 2018 15:52