Tuần 51 năm 2018, từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018 Featured

Thứ hai, 29 Tháng 12 2014 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Của Ban giám Hiệu Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh (Tuần 51 năm 2018, từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018) Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối Thứ Hai 17/12 - HT.Trần Kim Tuyền công tác tại Hà Nội từ 17/12 đến 19/12/2018. - 7 giờ 00: Toàn thể CB-GV-CNV và học sinh sinh viên chào cờ. - 9 giờ 00: Họp xét tốt nghiệp tại P.Họp. Thành phần: Hội đồng xét tốt nghiệp. Thứ Ba 18/12 - 8 giờ 00: Khai mạc kỳ đánh giá KNN CNTT. Địa điểm: Hội trường 1. Thành phần: BTC, BGK, BGD, Tổ KT và các GV tham gia đánh giá. Từ ngày 18/12-22/12: Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia nghề CNTT (Ứng dụng phần mềm) Thứ Tư 19/12 - P.HT Nguyễn Thọ Chân làm việc tại Cơ Sở 2 (Cả ngày) - 8 giờ 00: Họp Chi Bộ 5 tại P.Họp Cơ Sở 1. 9 giờ 00: Kết nạp Đảng viên Chi bộ 5. Thứ Năm 20/12 - 14 giờ 00: Họp chuyên đề và công đoàn viên ưu tú (Toàn thể Đảng viên và cán bộ chủ chốt dự). Thứ Sáu 21/12 - 8 giờ 00: HT.Trần Kim Tuyền Họp tại Sở. - 9 giờ 00: Kiểm tra thực hiện 5S kỳ cuối tại Thư viện, Khoa Điện tử, Khoa Kinh tế. (Thành phần: Ban chỉ đạo 5S) - 14 giờ 00: Họp HĐ xét nâng lương trước hạn năm 2019. - 14 giờ 00: Kiểm tra thực hiện 5S lần cuối tại P. HCTC, Khoa Điện – Điện lạnh, P. HTQT&QLKH (Thành phần: Ban chỉ đạo 5S) - 15 giờ 00: Họp HĐ xét thi đua tháng 12 quý 4. Thứ Bảy 22/12 - P.HT Nguyễn Thọ Chân tiếp công dân. Ghi chú:
Xem 30487 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 07:58