Thông báo

Danh sách HSSV không đủ điều kiện thi tốt nghiệp [Download here]
Danh sách HSSV đủ điều kiện thi tốt nghiệp - Danh sách bổ sung [Download here]
Thông báo danh sách chi tiết phòng thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng nghề; Cao đẳng nghề liên thông; Trung cấp nghề và Trung cấp nghề 18 tháng (đợt 2). Khóa học 2015-2018 & Khóa học 2016-2018. - Vui lòng download danh sách tại đây: [Download here]
Danh sách HSSV đủ điều kiện thi tốt nghiệp [download here]