Thông tin học phí

Thông báo thu học phí và lệ phí học nghề trình độ Trung cấp học kỳ I, II năm học 2016 - 2017(Đối tượng là HS học xong chương trình Trung học Phổ thông chưa đạt tốt nghiệp) Vui lòng download file tại đây [Download here]
Thông báo Thu học phí học kỳ I & II năm học 2016 - 2017: Vui lòng download file tại đây [Download here]

Học phí học kì I, II năm học 2015-2016

Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Học phí học kì I, II năm học 2014-2015

Thứ năm, 10 Tháng 7 2014 00:00