Cơ cấu tổ chức nhân sự Đảng Bộ Trường Cao đẳng nghề TP.HCM

Số lượt xem 1811

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ/CHI BỘ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP. HỒ CHÍ MINH

1. Ban thường vụ:

Đồng chí Trần Kim Tuyền - Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Hồng Thị Thanh Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy

- Đồng chí Hoàng Thị Thu Sương - Ủy viên

2. Chi bộ:

Chi bộ 1: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Tài chính  - Kế toán và Phòng Quản trị thiết bị

1. Đồng chí Nguyễn Thọ Chân - Bí thư chi bộ 1 

2. Đồng chí Đặng Thị Tuyết Mai - Phó Bí thư chi bộ 1

Chi bộ 2: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đào Tạo, Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ việc làm

1. Đồng chí Trần Hoài Ân - Bí thư chi bộ 2

2. Đồng chí Phan Kỳ Quan Triết - Phó Bí thư chi bộ 2

Chi bộ 3: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí, Khoa Kinh Tế và Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Bí thư chi bộ 3

Chi bộ 4: Gồm các Đảng viên thuộc Khoa Điện Tử, Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Khoa học Cơ bản

1. Đồng chí Nguyễn Thị Trà Mi - Bí thư chi bộ 4

2. Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Phó Bí thư chi bộ 4

Chi bộ 5: Gồm các Đảng viên thuộc Cơ sở 2, Khoa Công nghệ Ô tô và Khoa Công nghệ Thực phẩm

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Bí thư chi bộ 5

2. Đồng chí Nghiêm Thị Thoa - Phó Bí thư chi bộ 5

Chi bộ 6: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên, Khoa Cơ khí Chế tạo và Khoa Điện - Điện lạnh

1. Đồng chí Trần Phương Nam - Bí thư chi bộ 6

2. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Phó Bí thư chi bộ 6

3. Đồng chí Trần Thị Thu Hiền - Chi ủy viên

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: (028) 35.267.377 - Fax: (028) 38.435.537

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

Giao diện cũ: www.caodangnghehcm.edu.vn

Tuyển sinh