Cơ cấu tổ chức nhân sự Đảng Bộ Trường Cao đẳng nghề TP.HCM

Số lượt xem 4109

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ/CHI BỘ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP. HỒ CHÍ MINH

1. Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025:

- Đồng chí Trần Kim Tuyền - Bí thư Đảng ủy

- Đồng chí Hồng Thị Thanh Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy

- Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Ủy viên

- Đồng chí Nguyễn Thị Trà Mi - Ủy viên

- Đồng chí Đặng Thị Tuyết Mai - Ủy viên

- Đồng chí Nghiêm Thị Thoa - Ủy viên

- Đồng chí Trần Quản Quốc - Ủy viên

- Đồng chí Trần Hoài Ân - Ủy viên

- Đồng chí Lê Trường Thành - Ủy viên

2. Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025:

- Đồng chí Hồng Thị Thanh Thủy - Chủ nhiệm Ủy ban

- Đồng chí Nguyễn Thị Trà Mi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban

- Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Ủy viên

3. Chi bộ:

Chi bộ 1: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Tài chính  - Kế toán và Phòng Quản trị thiết bị

1. Đồng chí Phạm Mạnh Dũng - Bí thư chi bộ 1 

2. Đồng chí Đặng Thị Tuyết Mai - Phó Bí thư chi bộ 1

Chi bộ 2: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đào Tạo, Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ việc làm

1. Đồng chí Phan Kỳ Quan Triết - Bí thư chi bộ 2

2. Đồng chí Phan Vũ Nguyên Khương - Phó Bí thư chi bộ 2

Chi bộ 3: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí, Khoa Kinh Tế và Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học

1. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Bí thư chi bộ 3

2. Đồng chí Hà Thị Lệ Phương - Phó Bí thư chi bộ 3

Chi bộ 4: Gồm các Đảng viên thuộc Khoa Điện Tử, Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa KhSinhoa học Cơ bản

1. Đồng chí Nguyễn Thị Trà Mi - Bí thư chi bộ 4

2. Đồng chí Lê Trường Thành - Phó Bí thư chi bộ 4

Chi bộ 5: Gồm các Đảng viên thuộc Cơ sở 2, Khoa Công nghệ Ô tô và Khoa Công nghệ Thực phẩm

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Bí thư chi bộ 5

Chi bộ 6: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên, Khoa Cơ khí Chế tạo và Khoa Điện - Điện lạnh

1. Đồng chí Trần Quản Quốc - Bí thư chi bộ 6

2. Đồng chí Phạm Văn Trọng - Phó Bí thư chi bộ 6

3. Đồng chí Phan Công Sơn - Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên: Gồm sinh viên các khoa

1. Đồng chí Nguyễn Hạnh Nguyên - Bí thư chi bộ sinh viên

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: Trung tâm Tuyển sinh & HTVL: (028) 35.267.377; Phòng HC-TC: (028) 38 483 265; Phòng Đào tạo: (028) 38 438 720

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266

Tuyển sinh