Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: Trung tâm Tuyển sinh & HTVL: (028) 35.267.377; Phòng HC-TC: (028) 38 483 265; Phòng Đào tạo: (028) 38 438 720 - Fax: (028) 38.435.537

Cơ sở 2: 19A, đường 17, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức. Điện thoại cơ sở 2: (028) 37 225 782

  • Liên hệ

    Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: Trung tâm Tuyển sinh & HTVL: (028) 35.267.377; Phòng HC-TC: (028) 38 483 265; Phòng Đào tạo: (028) 38 438 720 - Fax: (028) 38.435.537

    Cơ sở 2: 19A, đường 17, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức. Điện thoại cơ sở 2: (028) 37 225 782

    Fax: (063) 3554966

    Email: cdntphcm@vnn.vn

  • Theo dõi

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: Trung tâm Tuyển sinh & HTVL: (028) 35.267.377; Phòng HC-TC: (028) 38 483 265; Phòng Đào tạo: (028) 38 438 720

Cơ sở 2: 19A, đường 17, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266

Tuyển sinh