Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, đường 17, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức. Điện thoại cơ sở 2: (028) 37 225 782

  • Liên hệ

    Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

    Cơ sở 2: 19A, đường 17, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức. Điện thoại cơ sở 2: (028) 37 225 782

    Fax: (063) 3554966

    Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

  • Theo dõi

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, Phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh