Giới thiệu Phòng Quản trị thiết bị

Số lượt xem 6344

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về sử dụng cơ sở vật chất của Trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án về đầu tư trang thiết bị cho giảng dạy và học tập; về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị của Trường.

- Quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, quản lý tài sản trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc sắp xếp, bố trí sử dụng và điều chuyển cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ theo yêu cầu công tác của nhà trường.

- Quản lý việc khai thác, sử dụng có hiệu quả và xử lý mất mát, hư hỏng tài sản của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch cải tạo nâng cấp và sửa chữa CSVC của nhà trường.

- Đề xuất phương án thiết kế và giám sát công trình xây dựng, sửa chữa và phối hợp giám sát thi công các công trình xây dựng của nhà trường.

- Quản lý đất, công sở và nhà ở của Trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm thiết bị, vật tư kỹ thuật, dụng cụ, công cụ… phục vụ kịp thời cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh – sinh viên trong toàn trường.

- Xây dựng và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định sử dụng tài sản, thiết bị của các đơn vị, đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để có kế hoạch mua sắm, chống hư hỏng, mất mát, lãng phí.

- Hàng năm phối hợp với phòng Kế toán – Tài vụ tổ chức kiểm kê theo chế độ quy định.

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo nguyên tắc quy định của nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch công tác quản lý vật tư thiết bị hoặc tài sản không còn sử dụng của trường và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư của các đơn vị.

- Hướng dẫn kiểm kê tài sản ở các đơn vị, thực hiện việc kiểm kê tài sản vật tư chung của trường theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên. Phối hợp với các phòng chức năng giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản, nhà xưởng, đất đai, phòng học, sân bãi,…

- Thực hiện các thủ tục, quy trình lập các dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị (xây dựng, đổi mới phát triển dạy nghề. . . ) cho nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu do Trường làm chủ đầu tư.

- Theo dõi tình hình triển khai thực hiện các dự án, tổ chức công tác đấu thầu.

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán xây dựng dự toán các dự án đầu tư cơ sở vật chất; sửa chữa, xây dựng, mua sắm thiết bị, vật tư thực hành từng năm và định hướng đến giai đoạn 2015 – 2020.

- Phối hợp Tổ Kỹ thuật thực hiện quản lý vật tư, thiết bị, công cụ lao động theo kế hoạch hàng năm, để chủ động đáp ứng đầy đủ kịp thời cho hoạt động giảng dạy và học tập.

- Xây dựng định mức vật tư thực tập theo từng bài tập của các khoa nghề; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức. Đề xuất thu hồi sản phẩm, phế liệu. Đề xuất việc thanh lý, xử lý vật tư hư hỏng hoặc không dùng đến để đảm bảo tận dụng tiết kiệm trong sử dụng.

- Tiếp nhận, thu hồi các dụng cụ, đồ dùng mau hỏng và đề xuất thanh lý.

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ khuôn viên trường: vệ sinh, cống rãnh, công viên cây xanh, các khu sinh hoạt vui chơi.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai công tác phòng chống ngập úng, phòng cháy, chữa cháy trong toàn trường.

- Thực hiện quản lý, điều phối sử dụng các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập trong Trường. Quản lý và đảm bảo điện, nước cho làm việc và sinh hoạt trong phạm vi Trường.

- Thi công, lắp đặt trang thiết bị mới.

- Treo cờ, băng rôn, trang trí và thi công sân lễ.

- Quản lý, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị tại các cơ sở thuộc trường

- Thực hiện các công việc phục vụ sân lễ, hội trường, bố trí trang thiết bị phục vụ: (âm thanh, chiếu sáng, quạt...).

- Thường xuyên theo dõi và kịp thời sửa chữa, bảo trì những tài sản bị hư hỏng hoặc trang bị thay thế để đảm bảo hoạt động của các đơn vị trong toàn trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng phụ trách.

  • Trưởng (hoặc Phó trưởng phòng được giao ký thay) phòng Quản trị thiết bị thừa lệnh Hiệu trưởng ký một số văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các loại văn bản khác trong phạm vi ký thừa lệnh được qui định tại “Quy chế công tác văn thư lưu trữ” của trường. Ký tắt các công văn, giấy tờ… thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

2. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ Hình ảnh
1.  ThS. Phạm Mạnh Dũng   Trưởng phòng
2.  KS. Nguyễn Hữu Tâm  Nhân viên
3.  CN. Nguyễn Ngọc Hà My  Nhân viên
4.  CN. Cao Thị Thu Hiền  Nhân viên
5.  CN. Phạm Long Tuyển  Nhân viên  
6.  CN. Đặng Nguyễn Hoàng  Nhân viên
7. KS. Nguyễn Đăng Khoa  Nhân viên  

 

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 ThS. Phạm Mạnh Dũng – Trưởng phòng

  - Điện thoại: 0919.220.544 - (028) 39.315.157

  - Email: phong-qttb@cdntphcm.edu.vn

  - Địa chỉ:

    + Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

    + Cơ sở 2: 19A Đường 17, phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

 4. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Thông báo đấu thầu căn tin Cơ sở 1, Cơ sở 2 năm 2022 [xem tại đây]

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, Phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh