Ban Giám hiệu

Số lượt xem 31380

Tiến sĩ TRẦN KIM TUYỀN

Hiệu trưởng

Bí thư Đảng ủy

Email: trankimtuyen@cdntphcm.edu.vn

Điện thoại: 0918.381.467

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng theo các quy định của pháp luật

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 • Điều hành và quản lý các hoạt động của nhà trường
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo; thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế
 • Tổ chức thực hiện nghị quyết của hội đồng Trường
 • Xây dựng đề án vị trí việc làm trình đơn vị có thẩm quyền phê duyệt
 • Tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động theo quy định
 • Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường và các quy chế, quy định, hướng dẫn khác
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của nhà trường
 • Chỉ đạo trực tiếp công tác: Thanh tra; Tổ chức cán bộ; Tài chính; Tài sản nhà trường; Đảm bảo chất lượng - Khảo thí; Hợp tác quốc tế

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

 • Phòng Tài chính - Kế toán
 • Phòng Hành chính - Tổ chức
 • Phòng Đảm bảo Chất lượng - Khảo thí
 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • Hội sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

 ThS. HỒNG THỊ THANH THỦY

Phó Hiệu trưởng 
Phó Bí Thư Đảng ùy

Email: thanhthuy@cdntphcm.edu.vn

Điện thoại: 0918.766.717

Phụ trách những công việc sau:

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng, quán lý và điều hành thuộc lĩnh vực: Các hoạt động đào tạo Trung cấp, Cao đẳng, liên thông trong và ngoài trường. Các hoạt động liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của nhà giáo
 • Khi giải quyết công việc được hiệu trưởng giao hoặc ủy quyền, phó hiệu trưởng thay mặt hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng, trước pháo luật về kết quả công việc được giao hoặc ủy quyền; có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về tình hình công việc được giao
 • Ký duyệt trực tiếp các văn bản các đơn vị tham mưu liên quan đến lĩnh vực phụ trách ( công văn, kế hoạch, thông báo, báo cáo, xác nhận...), kiểm tra thật chuẩn và ký nháy vào những văn bản tham mưu của những đơn vị phụ trách khi trình Hiệu trưởng duyệt
 • Giải quyết các công việc khác do Hiệu trưởng giao
 • Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định hoặc yêu cầu của cơ quan hoặc người có thẩm quyền

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi hướng dẫn, kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc theo chức năng và nhiệm vụ của các phòng khoa sau: 

 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
 • Khoa Điện – Điện lạnh;
 • Khoa Điện tử;
 • Khoa Công nghệ thông tin;
 • Khoa Cơ khí chế tạo;
 • Khoa Cơ khí Ô tô;
 • Khoa Công nghệ thực phẩm;
 • Khoa Kinh tế; Sư phạm giáo dục nghề nghiệp. 

 

 

 

ThS. NGUYỄN THỌ CHÂN

Phó Hiệu trưởng

Email: thochan@cdntphcm.edu.vn

Điện thoại: 0913.666.549

Phụ trách những công việc:

 • Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng giao hoặc ủy quyền, phó Hiệu trưởng được thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về kết quả công việc được giao hoặc ủy quyền, có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về  tình hình thực hiện công việc được giao
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản công, tuyển sinh, hoạt động đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, huấn luyện vệ sinh an toàn lao động cho học sinh sinh viên, công tác đoàn thể
 • Ký duyệt trực tiếp các văn bản các đơn vị tham mưu liên quan đến lĩnh vực phụ trách ( công văn, kế hoạch, thông báo, báo cáo, xác nhận...), kiểm tra thật chuẩn và ký nháy vào những văn bản tham mưu của những đơn vị phụ trách khi trình Hiệu trưởng duyệt
 • Giải quyết các công việc khác do Hiệu trưởng giao
 • Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định hoặc yêu cầu của cơ quan hoặc người có thẩm quyền

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi hướng dẫn, kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc theo chức năng và nhiệm vụ của các phòng/ Trung tâm :

- Phòng Quản trị thiết bị.

- Trung tâm tuyển sinh - Đào tạo thường xuyên

- Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, Phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh