Ban Giám hiệu

Số lượt xem 27935

Tiến sĩ TRẦN KIM TUYỀN

Hiệu trưởng

Bí thư Đảng ủy

Email: trankimtuyen@cdntphcm.edu.vn

Điện thoại: 0918.381.467

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng theo điều 10 quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

- Chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường.

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua và khen thưởng.

- Công tác tài chính, tài sản của nhà trường và các dự án.

- Công tác xét học bổng, khen thưởng và miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên.

- Công tác quan hệ với các bộ ngành, địa phương và quốc tế.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

- Phòng Tài chính - Kế toán,

- Phòng Hành chính - Tổ chức.

 

 ThS. HỒNG THỊ THANH THỦY

Phó Hiệu trưởng 
Phó Bí Thư Đảng ùy

Email: thanhthuy@cdntphcm.edu.vn

Điện thoại: 0918.766.717

Phụ trách công tác: Đào tạo chính quy và liên kết đào tạo; Nghiên cứu khoa học; Chính trị tư tưởng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

- Phòng Đào tạo

- Các khoa: Điện – Điện lạnh; Điện tử; Công nghệ thông tin; Cơ khí chế tạo; Cơ khí Ô tô; Công nghệ thực phẩm; Kinh tế; Sư phạm giáo dục nghề nghiệp. 

 

 

 

ThS. NGUYỄN THỌ CHÂN

Phó Hiệu trưởng

Email: thochan@cdntphcm.edu.vn

Điện thoại: 0913.666.549

Phụ trách công tác: Cơ sở vật chất; Trang thiết bị; Xây dựng; Vật tư thực tập; Phòng cháy chữa cháy; Cảnh quan nhà trường; Tuyển sinh và đào tạo thường xuyên và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

- Phòng Quản trị thiết bị.

- Trung tâm tuyển sinh - Đào tạo thường xuyên

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh