Giới thiệu Phòng Hành chính tổ chức

Số lượt xem 6830

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

   Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiểm tra các văn bản hành chính do các đơn vị soạn thảo theo quy định hiện hành; công tác bảo vệ, tạp vụ; quản lý dịch vụ giữ xe ôtô; việc sử dụng xe ôtô và tổ lái xe.

b. Nhiệm vụ:

1. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng nghề (đã được phê duyệt) phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ.

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hành chính, phục vụ theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Trường là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn.

- Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.

- Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường.

- Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ).

- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng như: Hội đồng tuyển sinh, Hội động tuyển dụng, Hội đồng nâng lương, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, …

- Thực hiện chế độ chính sách cho CB, VC, HĐLĐ như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.

- Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.

- Phối hợp các đơn vị liên quan quyết định điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ đột xuất trong và ngoài Trường.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Công tác hành chính, tổng hợp:

- Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của nhà trường theo từng giai đoạn: tháng, quý, học kỳ và năm học.

- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng các con dấu của nhà trường theo quy định của Nhà nước. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư -lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc Trường.

- Quản lý phòng họp; quản lý thư viện, hệ thống mạng và trang web trường; công tác lễ tân, khánh tiết. Quản lý đội phòng cháy chữa cháy.

- Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) ký ban hành.

- Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính và các hoạt động của nhà trường.

- Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Trường, phục vụ công tác của Ban giám hiệu và các hoạt động chung của nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng gặp tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trường; đối thoại với CB, VC, HĐLĐ, sinh viên, học sinh, học viên và nhân dân theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý.

- Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường theo Quy chế sử dụng, bảo dưỡng xe ôtô.

- Duy trì trật tự trị an trong khu vực Trường. Đề xuất việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, phòng chống mất mát tài sản. Phòng cháy chữa cháy

3. Công tác thi đua, khen thưởng:

- Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành.

- Tổ chức các hội nghị lao động sáng tạo, phổ biến và áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.

- Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương …

4. Công tác Thanh tra – Pháp chế:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác thanh tra của Trường theo năm học; thực hiện các công tác thanh tra, pháp chế của nhà trường theo quy định hiện hành và đề xuất giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm.

- Trực tiếp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, sinh viên trong Trường và nhân dân liên quan đến hoạt động của nhà trường theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng phụ trách.

- Soạn thảo và đề xuất Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan công tác thanh tra, pháp chế, công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo quy định hiện hành.

        - Trưởng (hoặc Phó trưởng phòng được giao ký thay) phòng HC – TC thừa lệnh Hiệu trưởng ký giải quyết các công văn giấy tờ sau: Thừa lệnh Hiệu trưởng ký và trực tiếp giải quyết các văn bản thuộc lĩnh vực về tổ chức, cán bộ và hành chính, tổng hợp như: giấy nghỉ phép, giấy chứng nhận là cán bộ của Trường, giấy mời họp, lệnh điều xe, giấy giới thiệu, giấy đi đường; xác nhận sơ yếu lý lịch và mức lương cán bộ, xác nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng…; xác nhận bản sao công  văn và các loại văn bản khác trong phạm vi ký thừa lệnh được qui định tại “Quy chế công tác văn thư lưu trữ” của trường. Ký tắt các công văn, giấy tờ… thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

       - Thường trực và Thư ký Hội đồng thi đua – khen thưởng, kỷ luật.

2. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hình ảnh

 1. 

ThS. Đặng Thị Tuyết Mai

Trưởng phòng

2.

ThS. Huỳnh Hà Yên Long

Phó trưởng phòng

3.

ThS. Võ Trần Khánh Vy

Nhân viên

 4. 

CN. Nguyễn Thị Mai Lộc

Nhân viên

  5.  

CN. Trần Nữ Kim Tường

Nhân viên

 

 6.  

Quách Thị Lan

Nhân viên

7. 

Nguyễn Thị Điệp

Nhân viên

8.  

Phùng Chí Thiện

Nhân viên

9.

Phùng Văn Hòa

Nhân viên

10.

Trần Kim Phụng

Nhân viên

11.

Hoàng Ngọc Anh Tuấn

Nhân viên

12.

Phạm Văn Nhiều

Nhân viên

13. Nguyễn Lâm Cảnh

Nhân viên

14. Ngô Thị Hồng Uyên

Nhân viên

15.

Đỗ Thị Hồng Thanh

Nhân viên

16.

Võ Tấn Dũng

Tài xế

 

 

 

 

17.

CN. Võ Quang Tiến

Nhân viên

 

18.

Nguyễn Đình Lộc

Nhân viên


19.

Trần Văn Toàn

Nhân viên

 

20.

Trần Công Hoàng

Nhân viên

 

 

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 ThS. Đặng Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng

 - Điện thoại: 0937.269.692 - (028) 38.483.265

 ThS. Huỳnh Hà Yên Long - Phó trưởng phòng

 - Điện thoại: 0963.884.115

 - Fax: (028) 38.435.537  

 - Email: phong-tchc@cdntphcm.edu.vn

 - Địa chỉ:

   + Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

   + Cơ sở 2: 19A Đường 17, phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, Phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh