Giới thiệu Khoa Khoa Học Cơ Bản

Số lượt xem 4344

I.TỔNG QUAN

1. CHỨC NĂNG:

- Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị trực tiếp quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học chung, các môn văn hóa cho tất cả các nghề đào tạo của Trường. Cụ thể Khoa Khoa học Cơ bản đảm nhận giảng dạy các môn: Chính Trị, Pháp Luật, Ngoại Ngữ, Văn Học, Toán, Vật Lý, Hóa Học, Giáo Dục Thể Chất, An Ninh Quốc Phòng

- Tổ chức thi tốt nghiệp cho các môn văn hóa theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tổ chức nghiên cứu biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học.

2. NHIỆM VỤ:

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tham gia hội giảng, tổ chức đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học theo quy định.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo vụ khoa, nhân viên và người học; tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.

II. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Phó HT. ThS. Hồng Thị Thanh Thủy

Trưởng khoa (Kiêm nhiệm)

2.

CN. Nguyễn Minh Quân

Giảng viên

3.

ThS. Hoàng Thị Thủy

Giảng viên

4.

CN. Nguyễn Trí Cường

Giảng viên

5.

CN. Nguyễn Phương Thanh

Giảng viên

6.

CN. Nguyễn Tấn Tài

Giảng viên

7.

CN. Đinh Thị Huyền Diệu

Giảng viên

8.

CN. Trần Công Hoàng

Giảng viên

9.

CN. Đỗ Quyên Phương

Giảng viên

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Phó Hiệu trưởng, ThS. Hồng Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa (kiêm nhiệm)

Điện thoại: 0918.766.717

Email: thuycnkt@gmail.com

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: Trung tâm Tuyển sinh & HTVL: (028) 35.267.377; Phòng HC-TC: (028) 38 483 265; Phòng Đào tạo: (028) 38 438 720

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266

Tuyển sinh