Giới thiệu Phòng Hợp tác quốc tế - Quản lý khoa học

Số lượt xem 3251

1. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên đơn vị: Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học

- Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

- Số điện thoại: (028) 35 268 410

2. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

a. Chức năng:

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các kế hoạch liên kết đào tạo, triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài, các tổ chức quốc tế, truyền thông, quản trị trang web của trường.

b. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược phát triển công tác hợp tác trên lĩnh vực đào tạo và QLKH với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

- Thiết lập mối quan hệ và phối hợp giải quyết công việc liên quan với các cơ quan chức năng trong công tác hợp tác quốc tế.

- Chịu trách nhiệm tiếp đón đoàn ra, đoàn vào và tổ chức ký kết với các đối tác hợp tác với Trường.

- Quản lý, điều hành, cập nhật nội dung thông tin trên website của Trường.

+ Công tác đối ngoại: Tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác với các đối tác nước ngoài: đón đoàn, tổ chức đoàn ra, chuẩn bị các nội dung hợp tác, tổ chức ký kết các văn bản hợp tác.

+ Lên kế hoạch, thực hiện và giám sát hoạt động hợp tác quốc tế.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường để xây dựng kế hoạch tham gia các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ do các tổ chức quốc tế triển khai.

- Tổ chức cung cấp thông tin về công nghệ mới về các đề tài KHCN trong và ngoài nước có liên quan đến đào tạo của Trường, thông tin trong lĩnh vực đào tạo nghề cho giáo viên và sinh viên của Trường.

- Tổ chức tham gia và triển khai các hội nghị, hội thảo liên quan đến hợp tác quốc tế phục vụ cho đào tạo và NCKH của Trường, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

- Chủ trì, lập kế hoạch triển khai cho các dự án và các chương trình đào tạo quốc tế (phối hợp với Trung tâm Tư vấn học nghề & Việc làm).

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động tư vấn du học, tài trợ học bổng cho giáo viên và sinh viên học sinh của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị để tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hoá của sinh viên với các đối tác nước ngoài.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng phụ trách.

- Trưởng (hoặc Phó trưởng phòng được giao ký thay) phòng HTQT thừa lệnh Hiệu trưởng ký giải quyết một số văn bản liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị như: Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các thông báo về thực hiện công tác HTQT của nhà trường và các loại văn bản khác trong phạm vi ký thừa lệnh được qui định tại “Quy chế công tác văn thư lưu trữ” của trường. Ký tắt các văn bản hành chính thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

3. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

    1.  

CN. Nguyễn Thị Hòa

Trưởng phòng

    2.  

CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng

    3.  

CN. Nguyễn Thị Bích Vân

Nhân viên

 

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: Trung tâm Tuyển sinh & HTVL: (028) 35.267.377; Phòng HC-TC: (028) 38 483 265; Phòng Đào tạo: (028) 38 438 720

Cơ sở 2: 19A, đường 17, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266

Tuyển sinh