Chức năng và nhiệm vụ của Thư viện

Số lượt xem 21841

I. Chức năng:

Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin , sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

II. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại. Từng bước phát triển thư viện thành trung tâm thông tin của trường.

2. Tổ chức các loại hình hoạt động, quầy giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình kinh tế, tư liệu thông tin kinh tế , phục vụ cho các đối tượng bạn đọc trong và ngoài trường. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng văn minh lịch sự.

3. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: Mua, tiếp nhận, trao đổi , bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới , tài liệu điện tử trên internet ... nhằm phục vụ đào tạo , nghiên cứu khoa học.

4. Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định.

5. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện.

6. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của thư viện , thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

8. Có các biện pháp tư vấn, hỗ trợ bạn đọc của Thư viện : tra cứu nhân bản, trao đổi, tóm tắt tài liệu…

9. Tổ chức giới thiệu định kỳ các loại tài liệu, sách báo mới cho bạn đọc Thư viện.

III. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hình ảnh

1.

CN. Phạm Thị Mai Lộc

Quản lý thư viện

III. Thư viện điện tử Trường Cao đẳng nghề TP.HCM:

 Link truy cập: [Thư viện điện tử]

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh