QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Thứ hai, ngày 27 tháng 08 năm 2018

Số lượt xem 42904

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

1. TỔNG QUAN:

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để người học có thể xây dựng mối quan hệ với khách hàng và triển khai các hợp đồng kinh doanh; thành lập, điều hành doanh nghiệp; kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế.

HHSV tốt nghiệp được trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp; xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp; có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

2. NGHỀ NGHIỆP:

Sau khi tốt nghiệp, HSSV lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác; có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

3. ĐỐI TƯỢNG:

  • Cao đẳng: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

4. THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021 : [Xem tại đây]

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

  • TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (2.5 NĂM):

NĂM 1

NĂM 2

NĂM 3

Học kỳ 1

Học kỳ 3

Học kỳ 5

* Kiến thức chung

1.Chính trị

2.Pháp luật

3.Giáo dục thể chất

4.Tin học

5.Ngoại ngữ (Anh văn)

6.Kỹ năng thiết yếu (Lý thuyết)

* Kiến thức cơ sở

7.Nguyên lý thống kê

8.Luật kinh tế

* Kiến thức chung

17.Kỹ năng thiết yếu (Thực hành)

* Kiến thức cơ sở

18.Soạn thảo văn bản

* Kiến thức chuyên môn

19.Quản trị chuỗi cung ứng

20.Phân tích hoạt động kinh doanh

21.Quản trị nhân lực

22.Quản trị kinh doanh và tác nghiệp

23.Quản trị doanh nghiệp

24.Kinh tế vĩ mô

* Kiến thức cơ sở

31.Quản trị chất lượng

* Kiến thức chuyên môn

32.Quản trị văn phòng

33.Quản trị lao động tiền lương

34.Quản trị thương hiệu

35.Thực tập nghề nghiệp

Học kỳ 2

Học kỳ 4

 

* Kiến thức chung

9.Giáo dục quốc phòng - An ninh

10.Kỹ năng thiết yếu (Lý thuyết)

* Kiến thức cơ sở

11.Marketing căn bản

12.Quản trị học

13.Kinh tế vi mô

* Kiến thức chuyên môn

14.Thống kê doanh nghiệp

15.Tài chính doanh nghiệp

16.Thương mại điện tử

* Kiến thức chuyên môn

25.Quản trị Marketing

26.Quản trị dự án đầu tư

27.Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

28.Thực hành nghề nghiệp

29.Kế toán quản trị

30.Đàm phán kinh doanh

 

  •  TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (1.5 NĂM):

NĂM 1

NĂM 2

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

* Kiến thức chung

1.Chính trị

2.Pháp luật

3.Giáo dục thể chất

4.Tin học

5.Ngoại ngữ (Anh văn)

* Kiến thức cơ sở

6.Lý thuyết thống kê

7.Kinh tế vi mô

8.Lý thuyết kế toán

9.Marketing căn bản

10.Quản trị học

* Kiến thức chung

11.Giáo dục quốc phòng - An ninh

* Kiến thức cơ sở

12.Luật kinh tế

* Kiến thức chuyên môn

13.Quản trị chất lượng

14.Quản trị chuỗi cung ứng

15.Tài chính doanh nghiệp

16.Quản trị văn phòng

17.Quản trị nhân lực

18.Quản trị doanh nghiệp

19.Quản trị thương hiệu

* Kiến thức chuyên môn

20.Phân tích hoạt động kinh doanh

21.Quản trị kinh doanh và tác nghiệp

22.Đàm phán kinh doanh

23.Quản trị lao động tiền lương

24.Thương mại điện tử

25.Thực tập tốt nghiệp

6. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

 

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, Phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh