Biểu mẫu sử dụng cho Học sinh - Sinh viên

Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Số lượt xem 603

Biểu mẫu sử dụng cho Học sinh- Sinh viên đăng ký vào ở ký túc xá
Học sinh sinh viên có nhu cầu vào ở Ký túc xá ở cơ sở 2, thì tải 4 mẫu thực hiện theo hướng dẫn của mẫu.

1. Đơn xin vào ở Ký túc xá - [File Download]

2. Bản cam kết - [File Download]

3. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu - [File Download]

4. Bản khai nhân khẩu - [File Download]

Biểu mẫu một cửa tiệp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính đối với Học sinh, Sinh viên

01. Mau - 01SV Mau xac nhan HSSV de vay von [File Download]

02. Mau - 02SV Mau giay xac nhan HSSV (bo tuc ho so) [File Download]

03. Mau - 03SV Xac nhan da dong hoc phi [File Download]

04. Mau - 04SV PL4 Don de nghi Mien giam hoc phi - Phu luc IV - ND 86 [File Download]

05. Mau - 05SV Phi tu Lam the HSSV lan 1 [File Download]

06. Mau - 06SV Don xin lam the HSSV lan 2 3 [File Download]

07. Mau - 07SV - Don xin o ky tuc xa File Download]

08. Mau - 08SV - Ban cam ket o KTX [File Download]

09. Mau - 09SV Don dong hoc phi 2 lan [File Download]

10. Mau - 10SV phieu yeu cau cong viec [File Download]

11. Mau - 11SV  Don bao luu ket qua hoc tap - CDN [File Download]

12. Mau - 12SV  Don xin HL sau khi het thoi gian BL KQHT [File Download]

13. Mau - 13SV Don xin chuyen diem [File Download]

14. Mau - 14SV Don dang ky hoc lai [File Download]

15. Mau - 15SV Don xin mo lop hoc lai [File Download]

16. Mau - 16 Don xin mien hoc VHPT [File Download]

17. Mau - 17SV - Mau phieu thuc tap cua HSSV [File Download]

18. Mau - 18SV Don xin du thi tot nghiep van hoa [File Download]

19. Mau - 19SV Don xin du thi tot nghiep Nghe [File Download]

20. Mau - 20SV Don xin phuc khao tot nghiep [File Download]

21. Mau - HK01 - Ban khai nhan khau [File Download]

22. Mau - HK02 - PHIEU THAY DOI HO KHAU - NHAN KHAU [File Download]

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: Trung tâm Tuyển sinh & HTVL: (028) 35.267.377; Phòng HC-TC: (028) 38 483 265; Phòng Đào tạo: (028) 38 438 720

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266

Tuyển sinh